Hoppa till innehållet

Eolus köper elva vindkraftverk från Vestas till projekt i södra Sverige

Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Eolus köper elva vindkraftverk från Vestas till projekt i södra Sverige

Hässleholm, 2016-12-07 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus har tecknat avtal med Vestas om leverans av elva vindkraftverk av modell
V100 2,2 MW för uppförande under 2017. 

De elva verken med en total effekt om 24 MW ska uppföras i projekten
Gunillaberg, Lunna, Täppeshusen och Vilseberga. Avtalen omfattar även
fullserviceavtal. Projekten Gunillaberg (4 verk), Lunna (3 verk) och
Täppeshusen (2 verk) förväntas kunna tas i drift i augusti 2017. Projekt
Vilseberga (2 verk) beräknas kunna tas i drift i oktober 2017. 

Eolus avsikt är att teckna avtal med kunder för samtliga parker och att de ska
överlämnas till kunder som nyckelfärdiga anläggningar när de är uppförda. 


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 7
december 2016 kl. 08.00 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 38 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 89 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America