Hoppa till innehållet

Eolus lägger order på 74 vindkraftverk med effekt på 279 MW hos Vestas

Eolus Vind AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Eolus lägger order på 74 vindkraftverk med effekt på 279 MW hos Vestas

Hässleholm, 2017-12-29 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus har tecknat avtal med Vestas om leverans av 74 vindkraftverk av modell
V136 omfattande 279 MW till fyra vindparker i Sverige. Vindkraftverken ska
uppföras i vindparkerna Kråktorpet, Nylandsbergen, Sötterfällan och Anneberg. 

61 vindkraftverk har en effekt om 3,8 MW per turbin. 43 av dessa ska uppföras i
vindpark Kråktorpet och 18 ska uppföras i vindpark Nylandsbergen. Dessa parker
omfattas av det avtal om försäljning som Eolus tecknat med Aquila Capital och
som offentliggjorts genom pressmeddelande från Eolus den 23 december.
Driftsättning beräknas till andra halvan av 2019. Projekten är belägna i
närheten av vindpark Jenåsen som Eolus för närvarande bygger i Sundsvalls
kommun. 

13 vindkraftverk har en effekt om 3,6 MW per turbin. 10 av dessa ska uppföras i
vindpark Sötterfällan och 3 ska uppföras i vindpark Anneberg. Dessa parker
omfattas av det avtal om försäljning som Eolus tecknat med KGAL och som
offentliggjorts genom pressmeddelande från Eolus den 22 december. Driftsättning
av Sötterfällan beräknas till sommaren 2019 och driftsättning av Anneberg
beräknas till december 2018. 

För alla fyra parkerna har även fullserviceavtal med Vestas tecknats på 15–20
år från driftstart. 

-Eolus målsättning är att etablera högkvalitativa vindkraftsanläggningar till
lägsta möjliga kostnad per producerad MWh över anläggningarnas livslängd. I en
marknad som kännetecknas av extremt snabb teknikutveckling är långfristiga
samarbeten med turbintillverkare av världsklass som Vestas en absolut
förutsättning. Dagens affär baseras på ett långt förtroendefullt samarbete
mellan våra bolag och Vestas har visat på stor flexibilitet för att möta
projektens förutsättningar säger Eolus VD Per Witalisson. 

-Genom den hittills största ordern mellan Eolus och Vestas är vi glada över att
bekräfta vårt starka och långvariga samarbete. Dessa projekt visar på
flexibiliteten i Vestas produktportfölj och vår förmåga att skräddarsy
lösningar för våra kunders behov säger Vestas försäljningschef för Norden
Christer Baden Hansen. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 29
december 2017 kl. 14.30 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500
av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 18 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 40 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 6 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America