Hoppa till innehållet

Eolus lämnar in tillståndsansökan för havsbaserat vindkraftsprojekt utanför Blekinges kust

Vindkraftsparken Blekinge Offshore, belägen inom Karlshamn och Sölvesborgs kommuner, omfattar upp till 70 vindkraftverk med en produktion på cirka 4,3 TWh förnybar el per år. Ett betydande tillskott för södra Sverige och Region Blekinge som ser havsbaserad vindkraft som en möjlighet att öka självförsörjningen av el till konkurrenskraftiga priser.

– De tekniska förutsättningarna är otroligt goda med grunda vatten och närhet till elnätet vilket gör att vi kan bygga med befintlig teknik. Det gör Blekinge Offshore till ett optimalt projekt för den som vill ha mer elproduktion och lägre elpriser i södra Sverige, säger Per Witalisson, vd på Eolus.

Blekinge Offshore ägs av Eolus och det lokala bolaget Vingkraft, som är initiativtagare till projektet.

– Nu lämnar vi in en totalt omarbetad ansökan om att bygga Blekinge Offshore. Projektet är viktigt för regionens framtid och vi kan bygga det utan att kompromissa med de levande varelser och värdefulla miljöer som finns i havet, säger Anders Nilsson, vd på Blekinge Offshore och initiativtagare till projektet.

Blekinge Offshore ligger som närmast cirka elva kilometer från fastlandet, och cirka fem kilometer öster om Hanö, i ett område som pekas ut som lämpligt för energiproduktion i Blekinges kustkommuners havsplaner. 2016 avslog regeringen en tidigare ansökan i området med hänvisning till Försvarsmaktens intressen. Invändningarna handlade då om att det tidigare projekteringsområdet tog delar av ett marint övningsområde i anspråk samt att avståndet mellan vindkraftverken var för litet. Sedan 2021 har ett nytt projekt arbetats fram med 40 procent mindre yta, 90 procent färre verk och ett fyrdubblat avstånd – vilket innebär två kilometer – mellan dem. Ytterligare åtgärder för att gå Försvarsmakten till mötes har arbetats fram i regional samverkan.

– Tillsammans med Region Blekinge samt Kristianstad och Simrishamn har vi öppnat för att erbjuda Försvarsmakten ett utökat område för marina övningar i Hanöbukten. Vårt förslag på en utökning om 770 kvadratkilometer motsvarar en yta fem gånger så stor som Blekinge Offshore. Från kustkommunernas och regionens håll är vi väldigt angelägna om att projektet blir av, säger Birgit Birgersson-Brorsson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg och Kith Mårtensson (M), kommunstyrelsens vice ordförande i Sölvesborg.

Johan Dalén är Svenskt Näringslivs regionchef i Skåne och Blekinge och för honom har det blivit allt tydligare att södra Sverige måste skapa möjligheter för mer elproduktion.

– Vi måste sluta att ställa olika energislag mot varandra och i stället bejaka varenda kilowattimme som vi kan producera själva i elområde 4 – oavsett hur den produceras. På så sätt skapar vi arbetstillfällen i stället för att vi riskerar att gå miste om investeringar och etableringar till följd av osäkerheten på eltillgång och högre elpriser än omkringliggande regioner, säger Johan.

Under en presskonferens i Nogersund på måndagsförmiddagen fanns även lokala fiskare på plats.

– Blekinge Offshore inkräktar inte på fisket. Snarare blir det en väldigt bra uppväxtplats för fisken som gillar att gömma sig vid fundamenten, säger Lennart Arvidsson, lokal fiskare.

Ansökan om miljötillstånd har nu skickats in till Mark- och miljödomstolen i Växjö. En ansökan om att få göra undersökningar på havsbotten samt lägga ut undervattenskablar har samtidigt skickats till Klimat- och näringslivsdepartementet. Ansökningarna, inklusive miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande utredningar, kommer att skickas ut på remiss till berörda intressenter innan beslut om tillstånd fattas.

Fakta om Blekinge Offshore
Antal verk: max 70
Installerad effekt: 1000 MW
Avstånd från kusten: Cirka 11 km (5 km till Hanö)
Höjd: max 330 m till verkens vingspets
Fundament: Bottenfasta fundament av gravitationstyp
Möjlig byggstart: 2027

Fördjupad information om projektet finns i det bifogade dokumentet “Pressmaterial Blekinge Offshore”

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America