Hoppa till innehållet

Eolus och Hydro REIN lägger order på 42 vindkraftverk med en total effekt på 260 MW hos Siemens Gamesa

Hässleholm den 30 december 2021

Eolus har tillsammans med projektpartnern Hydro REIN tecknat avtal med Siemens Gamesa Renewables om leverans av 42 vindkraftverk till vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön i Sverige omfattande 260 MW.

I juni 2021 förvärvarde Eolus och Hydro REIN tillsammans vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön omfattande 260 MW beläget i Sundsvall och Timrå kommuner i SE2. Som en del av avtalet kommer Hydro att teckna ett långsiktigt ”pay as produced” elhandelavtal. Hydro kommer att ha balansansvar samt hantera all den producerade elen.

Projektbolaget som ägs av Eolus (51%) och Hydro REIN (49%) har tecknat avtal med Siemens Gamesa Renewables för leverans av 42 vindkraftverk av modellen Siemens Gamesa SG 6.6-170. Driftsättning beräknas ske under fjärde kvartalet 2023.

Eolus och Hydro REIN har enats om att avyttra en majoritet av aktierna i projektet och försäljningsprocessen pågår.

-Vi ser fram emot att få samarbeta med Siemens Gamesa såväl som vår projektpartner Hydro REIN när det gäller etableringen av Stor-Skälsjön. Eolus har etablerat mycket vindkraft i området tidigare och vi är glada över att ha tagit ytterligare ett steg mot att bidra till den lokala ekonomin och ny kraftproduktion säger Per Witalisson, VD för Eolus.

-Sverige har varit ett nyckelland för utvecklingen av Siemens Gamesas 5.x plattform och vi ser fortsatt stora möjligheter i Norden och bredare att hjälpa våra kunder leverera de mest konkurrenskraftiga projekten. Vi kommer att jobba nära vår mångårige partner Eolus för att hjälpa dom att möta deras behov i det här projektet säger Clark MacFarlane, VD för Siemens Gamesas NEME-region.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 330 MW åt kunder varav 921 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 36 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America