Hoppa till innehållet

Eolus och Malmö Stad fullföljer avtal angående vindkraftverk

Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Eolus och Malmö Stad fullföljer avtal angående vindkraftverk

Hässleholm, 2016-04-15 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus offentliggjorde den 11 november 2015 att bolaget vunnit Malmö Stads
upphandling av ett vindkraftverk. Köpeavtalet har nu ingåtts. Ordersumman
uppgår till cirka 40,4 MSEK. 

Avtalet innebär att Eolus ska etablera och leverera ett nyckelfärdigt
vindkraftverk av modell Vestas V126 3,3 MW till Malmö Stad. Vindkraftverket
blir ytterligare ett bidrag i Malmö Stads ambitiösa miljöarbete där
målsättningen är att hela Malmö år 2030 ska försörjas med förnybar energi.
Vindkraftverket är ett av åtta vindkraftverk som ingår i vindpark Långmarken i
Kristinehamns kommun. Parken beräknas tas i drift omkring årsskiftet 2016/2017.
Av de övriga vindkraftverken kommer Europeiska Investeringsbanken och Mirova
att investera i sex verk och Landstinget i Kalmar län i ett. 

Avtalet omfattar även fem års fullständiga drift- och förvaltningstjänster från
Eolus. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15
april 2016 kl. 08.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 4 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America