Hoppa till innehållet

Eolus och Region Skåne undertecknar avtal rörande vindkraftsköp

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus och Region Skåne undertecknar avtal rörande vindkraftsköp

Hässleholm, 2014-09-19 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eolus offentliggjorde den 4 september att bolaget vunnit Region Skånes
upphandling av vindkraftverk. Eolus och Region Skåne har idag undertecknat
köpeavtalet med en total ordersumma på 252 miljoner kronor. 

Avtalet innebär att Eolus ska etablera och leverera sex nyckelfärdiga
vindkraftverk av modell Vestas V126 3,3 MW med en beräknad årsproduktion på 54
GWh till Region Skåne. De sex verken ingår i vindpark Fröreda i Hultsfreds
kommun. Överlämnande till Region Skåne kommer att ske under hösten 2015. 

Avtal har också tecknats avseende fem års fullständiga drift- och
förvaltningstjänster från Eolus. 

En film om Eolus och avtalet med Region Skåne finns på följande länk:
För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av nästan 450
av de cirka 2 700 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 77 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 197 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America