Hoppa till innehållet

Eolus presenterar ersättning till de som bor nära planerad vindkraftspark

Inför att tillståndsansökan snart skickas in presenterar Eolus en ny modell för närboendeersättning och bygdemedel för Kesemossen vindkraftspark väster om Ljung i Herrljunga kommun.

– Eftersom den statliga incitamentsutredningen ännu inte resulterat i något konkret väljer vi att gå före och införa en ersättning till de som bor upp till tre kilometer från vindkraftverken, säger Emma Lundström, projektledare för Kesemossen vindkraftspark.

Sedan tidigare har Eolus tecknat avtal med berörda markägare om en engångsersättning till närboende, samt en årlig summa – bygdemedel – till satsningar på natur och kultur i lokalsamhället. Detta kompletteras nu med ett årligt bidrag till de som bor närmast parken, samtidigt som summan till lokalsamhället höjs.

Modellen för den årliga närboendeersättningen bygger på samma princip som den incitamentsutredning som lades fram för regeringen i början av 2023 men som ännu inte resulterat i konkret lagstiftning. Totalt presenterar Eolus nu en ersättning på cirka sju miljoner* årligen, som kommer bygden till gagn om vindkraftsparken byggs.

– Vindkraft innebär en enorm samhällsnytta, både lokalt och nationellt. Hela södra Sverige är i stort behov av mer elektricitet om vi vill fortsätta att leva bekvämt och hållbart och behålla och skapa nya lokala jobb. Samtidigt vet vi att det finns de som känner att de får stå tillbaka för samhällets bästa. Vi väljer därför att förekomma incitamentsutredningen och ge en ersättning till de som bor nära parken, säger Emma Lundström.

– Skulle någon annan modell för ersättning bli lagstadgad i framtiden behöver vi naturligtvis se över vår egen, men vi vill att de som bor närmast projektet ska veta att de får ersättning oavsett vad politikerna beslutar.

Informationen om ersättningen har skickats ut med e-post till de som yttrat sig i samband med samrådet och som Eolus därför har kontaktuppgifter till, men oavsett om man fått information eller inte kommer man att få ersättning om man uppfyller kriterierna.

Fakta: Modell för intäktsdelning

Närboendeersättning: Gäller de som bor inom ett avstånd som motsvarar tio gånger vindkraftsverkens höjd. I Kesemossen undersöker Eolus möjligheten att bygga max 300 meter höga verk vilket innebär att det som mest rör de som bor inom tre kilometer. Ersättningen beror på närhet till vindkraftverken, slutlig utformning av vindkraftsparken och intäkterna från elen den producerar. Vi har satt en årlig minimiersättning på 1500 kronor per bostad. De som får maximal ersättning får runt 17 000* kronor om året.

Bygdemedel: Årlig summa på runt 800 000 kronor* till satsningar på lokal kultur och natur.

Arrende: Markägarna får ersättning för att de upplåter mark till vindkraftsparken.

Engångsersättning: Markägarna har förhandlat fram en summa som de i samtal med Eolus kommer att fördela till närboende. Detta avtal är unikt för just Kesemossen och har kommit till på markägarnas initiativ.

*Modellen bygger på intäktsdelning, vilket innebär att summorna varierar boende på elpris och produktion. Här beskriver vi ersättningen enligt ett genomsnitt baserat på en elprisprognos för parkens tio första produktionsår.

Mediekontakt:
Emma Lundström, projektledare, telefon: 073-060 77 61
Eva Emmelin, projektkommunikatör, telefon: 076-108 21 06

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America