Hoppa till innehållet

Eolus säkerställer finansiering om totalt 1 050 MSEK

Hässleholm den 26 september 2018

Eolus har tecknat kreditavtal med Swedbank och därmed säkerställt finansiering för de kommande fyra åren.

Kreditavtalet, som har tecknats med Swedbank, omfattar likviditets- och byggkrediter på totalt 1 050 MSEK med en löptid på fyra år. Avtalet säkerställer finansiering för Eolus expansion i den kommande perioden, både gällande finansiering av pågående och kommande etableringar där Eolus står för finansiering under konstruktionsfasen, samt genom att säkerställa god likviditet under löpande verksamhet.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 26 september 2018 kl. 13.00 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation över 400 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 7 900 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America