Hoppa till innehållet

Eolus säkerställer finansiering om totalt 770 MSEK

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus säkerställer finansiering om totalt 770 MSEK

Hässleholm, 2014-03-31 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus har tecknat kreditavtal med Handelsbanken och därmed säkerställt
finansiering för de kommande två åren om totalt 770 MSEK. 

Tre kreditavtal har ingåtts med Handelsbanken. De består av ett 18 månaders
avtal med en limit om 195 MSEK för checkräkningskredit, ett 24 månaders avtal
med en limit om 135 MSEK för finansiering av lager av idrifttagna
vindkraftsanläggningar samt av en 18 månaders byggkredit om 440 MSEK för
finansiering av etablering av de 29 vindkraftverk som Eolus uppför 2014 och som
omfattas av det elförsäljningsavtal som Eolus tecknat med Google. Avtalet med
Google innebär att Google under tio år med start 2015, till ett förutbestämt
pris, köper all el från de 29 vindkraftverken. 


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17


Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 420
av de cirka 2 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 62 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 152 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America