Hoppa till innehållet

Eolus säkerställer finansiering om totalt 930 MSEK

Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Eolus säkerställer finansiering om totalt 930 MSEK

Hässleholm, 2016-07-12 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eolus har tecknat kreditavtal med Handelsbanken och därmed säkerställt
finansiering för de kommande två verksamhetsåren. 


Kreditavtalen, som har tecknats med Handelsbanken, omfattar tre faciliteteter
med vardera en löptid om 29 månader. De består av en checkkredit om 75 MSEK, en
ramkredit för finansiering av projekt om 255 MSEK samt en byggkredit om 600
MSEK. Byggkrediten har tecknats för att finansiera etableringen av vindpark
Jenåsen. Vindparken uppförs i anledning av det elförsäljningsavtal som Eolus
har tecknat med Google. Mer information om vår affär med Google se pressrelease
daterad 3 december 2015. 


För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02

Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17


Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
12 juli 2016 kl. 15:00 CET. 


Kort om Eolus

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 4 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America