Hoppa till innehållet

Eolus säljer 29 vindkraftverk till ewz

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus säljer 29 vindkraftverk till ewz

Hässleholm, 2015-01-19 22:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus har idag tecknat avtal med energibolaget ewz om försäljning av 29
vindkraftverk i sydvästra Sverige för 95 MEUR. Som en del i affären har Eolus
fått förtroendet att leverera tekniska tjänster till ewz under en period på
tolv år och administrativa tjänster under en period på fyra år för att maximera
utfall och produktion från vindkraftverken. Affären är ojämförligt den största
enskilda i Eolus historia. 

ewz, som ägs av staden Zürich, har som mål att årligen investera 100-400
miljoner Schweizer franc i förnybar elproduktion för att ersätta traditionell
kraftproduktion, primärt kärnkraft. Investering i vindkraft är en nyckel för
att nå de ambitiösa mål som ewz har fastlagt. Dagens affär kommer att befästa
ewz:s position som en av de ledande energikoncernerna i Schweiz och kommer att
stärka deras engagemang i vindkraft som produktionsslag. I affären kommer ewz
att ha med Aquila Capital, ett ledande europeiskt alternativt investmentbolag,
som medinvesterare. 

Köpeskillingen för aktierna i det bolag som äger vindparkerna uppgår till 95
miljoner euro (MEUR) varav cirka 56 MEUR betalas på tillträdesdagen för de tre
vindparker som hittills är uppförda och driftsatta. Resterande del av
köpeskillingen erläggs när den fjärde vindparken som är under uppförande
tillträds. Transaktionens genomförande är beroende av att ett antal villkor
uppfylls före respektive tillträde. Hela affären beräknas kunna avslutas under
första kalenderkvartalet 2015. Till följd av affären beräknas Eolus-koncernens
skuldsättning minska med cirka 238 MSEK genom att de byggkreditiv som upptagits
för byggnationen av de överlåtna verken löses. Totalt beräknas affären ge ett
likviditetstillskott på cirka 650 MSEK. 

Inom ramen för ett elhandelsavtal som tecknades i januari 2014 kommer all el
från de fyra vindparkerna att köpas av Google de kommande tio åren med start
tidigt under 2015. Google köper elen för att driva sitt datacenter i finska
Hamina med förnybar energi. 

-Att ewz väljer Eolus som partner när de nu gör sin första
vindkraftsinvestering i Sverige visar på det förtroende vi på kort tid lyckas
skapa hos internationella investerare. Affären betyder mycket för Eolus och den
befäster vår position som en av de ledande vindkraftutvecklarna i Norden säger
Per Witalisson, VD för Eolus. 

-Att göra affärer med bolag som ewz och Aquila Capital som strävar efter att
göra skillnad genom strategiska investeringar i förnybar elproduktion är en
spännande och en växande del i Eolus verksamhet och framtid kommenterar
Hans-Christian Schulze, Vice VD och försäljningschef för Eolus. 

-Det innovativa finansieringskonceptet tillsammans med Aquilla möjliggör för
ewz att styra sina tillgängliga medel på effektivt och målinriktat för att på
så sätt säkra produktionskapacitet i vindkraft på lång sikt. Dessutom
kompletterar ewz:s kompetens som elleverantör, Eolus kompetens som
projektutvecklare och Aquilas kompetens som finansiell aktör varandra perfekt
säger Bruno Hürlimann, chef för strategiska projekt på ewz. 

De 29 vindkraftverken av modellerna Vestas V90, V100 och V112 har en sammanlagd
effekt på cirka 60 MW och är fördelade på vindparkerna Skalleberg i Hjo kommun,
Alered i Falkenbergs kommun, Mungseröd i Tanums kommun samt Ramsnäs i Laxå
kommun. 


En film om affären och en av vindparkerna kan ses på:För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Hans-Christian Schulze, telefon 010-199 88 05
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19
januari kl. 22.00. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nära 470 av
de cirka 3 000 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North Premier med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America