Hoppa till innehållet

Eolus säljer ett vindkraftverk till Landstinget i Kalmar län

Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Eolus säljer ett vindkraftverk till Landstinget i Kalmar län

Hässleholm, 2015-03-30 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus har tecknat avtal om att sälja ett vindkraftverk till Landstinget i
Kalmar län efter att ha lämnat det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet i en
offentlig upphandling. Köpeskillingen uppgår till cirka 41 MSEK. 

I den offentliga upphandling av vindkraft som Landstinget i Kalmar län
genomfört lämnade Eolus det vinnande anbudet. Vindkraftverket har en effekt på
3,3 MW och kommer att uppföras i Långmarkens vindpark i Kristinehamns kommun
under 2016. 

Affären innebär också att Landstinget ingått ett femårigt avtal med Eolus
avseende drift och förvaltning av vindkraftverket. 

-Från Eolus sida är vi glada över att ha fått förtroendet att leverera
vindkraftverket och att få vara med och bidra till Landstinget i Kalmar läns
möjligheter att nå sina miljömål säger Per Witalisson, VD för Eolus. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30
mars 2015 kl. 15.00. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de
cirka 3 000 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 68 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 167 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America