Hoppa till innehållet

Eolus säljer ett vindkraftverk till Malmö Stad

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus säljer ett vindkraftverk till Malmö Stad

Hässleholm, 2013-12-20 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus Vind AB har tecknat avtal om att sälja ett vindkraftverk till Malmö Stad
efter att ha vunnit en offentlig upphandling. 

Affären har föregåtts av en offentlig upphandling där Eolus anbud hade det
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Det aktuella vindkraftverket kommer att
uppföras i vindpark Nötåsen som ligger i Sundsvall kommun. Vindpark Nötåsen
omfattar sammanlagt fyra vindkraftverk som Eolus planerar att uppföra under
2014. Genom förvärvet av vindkraftverket så kommer Malmö Stad att kunna
producera 7,5 GWh förnyelsebar el vilket motsvarar hushållsel för omkring 1 500
hushåll. 

-Att Eolus får förtroendet att leverera ett nyckelfärdigt vindkraftverk till
Malmö Stad är mycket glädjande och vi är stolta över att få bidra till ännu en
viktig miljösatsning. Att Eolus vann den offentliga upphandlingen som föregick
affären visar att vi ligger i framkant när det gäller konkurrenskraftiga
erbjudanden säger Hans-Christian Schulze, Vice VD och försäljningschef för
Eolus. 

Malmö Stad kommer att tillträda vindkraftverket i september månad nästa år
efter avslutad provdrift. 

-Vi har börjat ta de första stegen mot att nå målet med förnybar produktion av
el och energi. Vi köper in förnybar el, och vi producerar nu egen el, och vill
ge plats för fler vindkraftverk placerade i Malmö. Tillsammans med Eolus tar vi
nu ett första viktigt steg med egenproducerad vindkraft för Malmö stads
verksamheter säger Lari Pitkä-Kangas, Kommunalråd (MP) i Malmö Stad, med ansvar
för stadsekologi, konsument och utveckling. 

För ytterligare information kontakta:
Hans-Christian Schulze, Vice VD, telefon 010-199 88 05
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 420
av de cirka 2 500 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande 43 vindkraftverk med en installerad effekt på 63
MW och en beräknad årlig produktion på ca 154 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America