Hoppa till innehållet

Eolus säljer fyra idrifttagna vindkraftverk

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus säljer fyra idrifttagna vindkraftverk

Hässleholm, 2014-12-09 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus har sålt fyra idrifttagna vindkraftverk med en total effekt om 8,0 MW.

Affären omfattar försäljning av två Vestas V100 verk vid Strömmestad i Mjölby
kommun uppförda 2013, samt två Enercon E82 verk vid Klemedstorp i Eslövs kommun
uppförda 2010. 

Ett treårigt avtal om drift- och administrationstjänster har också tecknats där
Eolus kommer att ansvara för förvaltningen av anläggningarna åt kunden som gör
sin första affär med Eolus. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av över 460 av
de cirka 2 800 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America