Hoppa till innehållet

Eolus säljer sju vindkraftverk till KGAL

Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Eolus säljer sju vindkraftverk till KGAL

Hässleholm, 2016-12-23 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus har tecknat avtal med den tyska kapitalförvaltaren KGAL avseende
försäljning av två vindparker om totalt 15,4 MW. Köpeskillingen uppgår till 22
MEUR. 

Affären omfattar leverans av sju Vestas V100 2,2 MW fördelat på två parker i
södra Sverige. Fyra verk uppförs i vindpark Gunillaberg i Jönköpings kommun och
tre verk uppförs i vindpark Lunna i Askersunds kommun. Överlämning av de
nyckelfärdiga anläggningarna beräknas ske i augusti 2017. 

Som en del i affären har Eolus fått förtroendet att leverera tekniska och
administrativa tjänster rörande båda vindparkerna för att maximera utfall och
produktion från anläggningarna. 

-Jag är mycket glad över att KGAL valt Eolus som partner för denna investering
på den svenska vindkraftsmarknaden. Affären visar ännu en gång att Eolus kan
erbjuda attraktiva investeringsobjekt såväl som konkurrenskraftig drift och
förvaltning av vindkraftsanläggningar säger Eolus VD Per Witalisson. 

-Anläggningarna kommer att ge KGAL:s institutionella investerare långsiktig och
stabil avkastning samtidigt som samhället drar nytta av tillkommande ren
elproduktion och den lokala ekonomin stärks säger Eolus vice VD Marcus
Landelin. 

Genomförandet av transaktionen, som omfattar förvärv av samtliga aktier i de
två bolag som äger respektive vindpark, är beroende av att ett antal villkor
uppfylls före tillträde. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Marcus Landelin, vice VD, telefon +46 (0)10-199 88 16
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
23 december 2016 kl. 8.30 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 38 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 89 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America