Hoppa till innehållet

Eolus säljer svenska vindprojekt om 125 MW till BKW

Eolus har sålt vindkraftsprojekten Skallberget/Utterberget, Tjärnäs och Rosenskog om totalt 125 MW till BKW. Projekten är under byggnation och kommersiell driftstart planeras till fjärde kvartalet 2023.

Affären omfattar samtliga aktier i projektbolagen till ett företagsvärde om 189,3 miljoner euro och en köpeskilling om 18,9 miljoner euro. Eolus kommer att leda byggnationen av vindkraftsparkerna på uppdrag av BKW enligt ett uppdragsavtal (Construction Management Agreement, CMA). Intäkterna från uppdragsavtalet beräknas uppgå till cirka 29,5 miljoner euro och kommer att avräknas successivt under den återstående byggnationstiden. Vid utgången av andra kvartalet 2023 beräknas färdigställandegraden uppgå till cirka 75 procent för Rosenskog och cirka 55 procent för Skallberget/Utterberget och Tjärnäs.

Eolus har också fått förtroendet att tillhandahålla tekniska, operativa och administrativa tjänster för vindkraftsparkerna enligt ett långtidskontrakt.

Signering och slutförande av affären har skett idag, 26 juni.

De tre projekten ligger i elprisområde SE3 i södra Sverige, där det finns ett stort behov av ny elproduktion för att säkra tillgången till förnybar energi till rimliga priser för privatpersoner och företag. Ett globalt energibolag kommer att köpa all el från vindkraftsparkerna under ett elhandelsavtal.

– Det finns ett stort intresse för investeringar i förnybar energi och vi är glada över att välkomna BKW som partner när de nu gör sin första investering i Sverige. Med över 100 år inom energisektorn är BKW en betydande aktör inom den europeiska energisektorn och vi ser fram emot vårt samarbete, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

– Denna transaktion visar än en gång Eolus förmåga att erbjuda marknaden attraktiva projekt och investeringsmöjligheter. Vi fortsätter att se en stark marknadsaktivitet och är glada över att samarbeta med BKW kring dessa projekt, säger Christer Baden Hansen, Chief Commercial Officer på Eolus.

– Vi är mycket glada över förvärvet av nybyggda vindkraftsparker med toppmodern teknik från en erfaren utvecklare som Eolus. Med denna investering följer vi vår plan att bidra till en koldioxidfri framtid baserad på hållbar energiinfrastruktur och vi stärker vår närvaro på den attraktiva skandinaviska marknaden med ytterligare tillgångar och tjänster”, säger Margarita Aleksieva, Head of Wind and Solar på BKW.

Om projekten:

SKALLBERGET/UTTERBERGET
Plats: Avesta kommun, prisområde SE3, Sverige
Installerad effekt: 79,2 MW Elproduktion: 210 GWh per år
Vindkraftverk: 12 st Siemens Gamesa SG 6.6-170

TJÄRNÄS
Plats: Hedemora kommun, prisområde SE3, Sverige
Installerad effekt: 26,4 MW Elproduktion: 66 GWh per år
Vindkraftverk: 4 st Siemens Gamesa SG 6.6-170

ROSENSKOG
Plats: Falköpings kommun, prisområde SE3, Sverige
Installerad effekt: 19,1 MW Elproduktion: 56 GWh per år
Vindkraftverk: 3 st Siemens Gamesa SG 6.x-170

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America