Hoppa till innehållet

Eolus säljer tre vindkraftverk

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus säljer tre vindkraftverk

Hässleholm, 2014-11-28 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eolus har idag slutfört affärer med två kunder innebärande försäljning av tre
idrifttagna Vestas V90 2,0 MW vindkraftverk. 

Två av verken är belägna i Furulund i Kristianstads kommun och uppfördes under
sommaren 2012. Det tredje verket är beläget i Lönneborg i Sölvesborgs kommun
och uppfördes i oktober 2014. 

I samband med genomförandet av en av affärerna har Eolus även förvärvat fyra
äldre vindkraftverk samt ett vindkraftsprojekt under utveckling. Sammantaget
minskar Eolus portfölj för elproduktion med 2,8 MW genom dessa transaktioner.
Affärerna medför att Eolus erhåller en nettolikvid om 58 MSEK. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av över 460 av
de cirka 2 800 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America