Hoppa till innehållet

Eolus säljer vindpark Hästhalla

Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Eolus säljer vindpark Hästhalla

Hässleholm, 2016-12-07 13:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus har idag tecknat avtal om att sälja den idrifttagna vindparken Hästhalla
till en fond inom Allianz Global Investors (AllianzGI) för en köpesumma om 6,5
MEUR. 

Vindpark Hästhalla består av fyra Enercon vindkraftverk som togs i drift under
2012. Eolus kommer att sköta drift och förvaltning av anläggningen åt
AllianzGI. 

-Vi är stolta över att göra vår första affär med AllianzGI, som är en viktig
aktör avseende investeringar inom förnybar energi. Vi är även glada för
förtroendet att fortsatt få ansvara för drift och förvaltning av anläggningen,
säger Eolus VD Per Witalisson. 

Genomförandet av transaktionen, som omfattar alla aktier i bolaget som äger
vindparken, är beroende av att ett antal villkor uppfylls före tillträde,
vilket beräknas ske senast den 31 januari 2017. 


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 7
december 2016 kl. 13.45 CET. 


Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 38 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 89 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America