Hoppa till innehållet

Eolus stärker positionen i Finland genom förvärv av YIT Energy Oy med en projektportfölj på 2,3 GW

Eolus har tecknat ett avtal om att förvärva YIT Energy Oy – den del inom Finlands största utvecklings- och byggföretag YIT som utvecklar projekt inom förnybar energi. I förvärvet ingår 2,3 GW projekt för förnybar energi och ett team med 16 anställda.

Eolus förvärvar 100 procent av aktierna i YIT Energy Oy, ett helägt dotterbolag till YIT, för en fast köpeskilling om 25 miljoner euro. Av denna betalas 10 miljoner euro i samband med slutförande av affären och resterande belopp erläggs i form av delbetalningar under 2024–2025. Transaktionen inkluderar också en rörlig köpeskilling som kommer att definieras baserat på projektförsäljning och uppförda projekt fram till slutet av 2032. Eolus finansierar förvärvet via befintliga resurser.

YIT har lång erfarenhet av att utveckla och bygga projekt för förnybar energi, främst vindkraft, sedan satsningen på förnybar energi inleddes 2012. Under de senaste åren har YIT avyttrat tre stora landbaserade vindkraftsparker i centrala Finland med en sammanlagd kapacitet på ca 600 MW.

Den totala potentialen i den förvärvade portföljen uppgår till 2,3 GW, varav 1,1 GW är mogna projekt som är uppfyller kriterierna för att inkluderas i Eolus projektportfölj från start. Cirka 900 MW är landbaserade vindkraftsprojekt och drygt 200 MW är solenergiprojekt. Resterande 1,2 GW är projekt i tidigare faser. YIT Energy har 16 anställda med gedigen branscherfarenhet och teknisk kompetens som kommer att ansluta till Eolus efter slutförande av transaktionen.

– Detta förvärv är en långsiktig investering för Eolus och ett stort steg i vår expansion i Finland där vi ser en god potential för mer förnybar energi. Med vår erfarenhet, vårt långsiktiga engagemang och vår uthållighet har vi kapacitet att utveckla och realisera projekten på bästa möjliga sätt. Genom att tillföra projekten och de erfarna medarbetarna från YIT Energy kommer Eolus att bli en betydande aktör inom förnybar energi i Finland, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

– Jag är mycket glad att få leda integrationen av organisationen och projekten från YIT. Kollegorna från YIT kommer att tillföra värdefull erfarenhet från alla faser i utvecklingsprocessen och deras erfarenhet av att leda byggnationen av vindkraftsprojekt kommer att vara av stort värde när vi börjar bygga våra första finska projekt om ett par år”, säger Tiina Partanen, landschef för Eolus Finland.

– Eolus har gedigen erfarenhet och en utmärkt förmåga att ta över och driva verksamheten för förnybar energi framåt, vilket är positivt både för våra partners och medarbetarna. Vårt team har gjort ett utmärkt jobb med att bygga upp projektportföljen och nu kan Eolus utveckla verksamheten framåt med mer omfattande resurser och bidra till den framtida tillväxten”, säger Tuomas Mäkipeska, CFO på YIT Corporation.

Transaktionen är villkorad av att vissa villkor uppfylls. Slutförande av affären beräknas ske under december 2023.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America