Hoppa till innehållet

Eolus startar verksamhet i Polen – en av Europas mest expansiva marknader avseende förnybar energi

Hässleholm den 23 mars 2021

Eolus etablerar verksamhet i Polen som är en kraftigt växande marknad när det gäller förnybar energi. Satsningen på en ny marknad är ett led i den strategi för tillväxt som bolaget slagit fast. Polen är idag ett av de länder i Europa som är mest beroende av fossilbaserad elproduktion, vilket ger stora affärsmöjligheter för en erfaren projektutvecklare som Eolus. Eolus har anställt Daniel Larsson som ansvarig för att bygga upp bolagets verksamhet i landet.

Den polska marknaden erbjuder stora möjligheter inom förnybar elproduktion. Polen är ett av Europas mest fossilberoende länder där kolkraft står för 70 procent av elproduktionen. Samtidigt har landet planer på att stänga alla kolgruvor till år 2049 för att möta landets klimatpolitiska mål. Förnybart står i nuläget för cirka 18 procent av elproduktionen. Eolus ser stora affärsmöjligheter i denna omställning bort från främst kol till en elproduktion baserad mer på sol och såväl landbaserad vindkraft som havsbaserad vindkraft. Redan under 2020 var Polen det land i Europa som installerade fjärde mest solkraft och prognoserna visar på en fortsatt tillväxt. Landet har också stor potential inom vind där man har nionde mest installerad vindkraft i Europa. Eolus avser att bidra till den nödvändiga omställningen genom utveckling, etablering, försäljning och drift av anläggningar med lägsta möjliga kostnad till nytta för polsk industri och polska konsumenter. Eolus kommer att fokusera på såväl land- som havsbaserad vindkraft och solcellsanläggningar.

Som ansvarig för att bygga upp den polska verksamheten har Eolus anställt Daniel Larsson. Larsson som sedan många år är bosatt i Polen kommer närmast från en tjänst på Sveriges ambassad i Warszawa där han jobbat med att stödja och utveckla svenska företag och investerare i Polen. Huvudfokus har varit energi- och klimatrelaterade projekt. Tidigare har Daniel Larsson varit chef för Business Sweden i Polen, Rumänien och Ukraina.

-Det ska bli mycket spännande att leda och bygga upp Eolus verksamhet i Polen. Marknaden har en stor potential och jag ser alla möjligheter för att Eolus att vara en framgångsrik aktör i den nödvändiga omställningen av den polska energimarknaden säger Daniel Larsson, landschef i Polen.

-Eolus ser stora tillväxtmöjligheter i Polen och en satsning på den polska marknaden ligger helt i linje med våra tillväxtambitioner. Jag är mycket nöjd med vår rekrytering av Daniel Larsson och jag är övertygad om att Eolus kommer att bygga en framgångsrik närvaro på en av Europas mest spännande marknader för förnybar energi och energilagring. Jag ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga investeringar i Polen säger Eolus VD Per Witalisson.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 653 vindkraftverk med en effekt om nära 1 370 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 400 MW åt kunder varav cirka 905 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 41 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America