Hoppa till innehållet

Eolus tecknar avtal med E.ON om elnätsanslutning för vindparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen

Eolus Vind AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Eolus tecknar avtal med E.ON om elnätsanslutning för vindparkerna Kråktorpet
och Nylandsbergen

Hässleholm, 2018-01-09 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus har tecknat avtal med E.ON Elnät om nätanslutningar för vindparkerna
Kråktorpet och Nylandsbergen i Sundsvalls kommun. Avtalet omfattar vindparker
med 61 vindkraftverk med en sammanlagd effekt om 232 MW. 

Den 23 december 2017 offentliggjorde Eolus genom pressmeddelande att
vindparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen omfattande 232 MW sålts till Aquila
Capital. Eolus har tecknat turbinleveransavtal med Vestas avseende
vindkraftverk till de båda vindparkerna samt entreprenadavtal med Veidekke
rörande vägar, kranplatser, internt el- och fibernät samt fundament. 

Eolus har nu tecknat avtal om elanslutningar med E.ON för Kråktorpet och
Nylandsbergen. Parkerna beräknas driftsättas under andra halvan av 2019. 

Både Kråktorpet och Nylandsbergen ligger i närheten av vindpark Jenåsen som
Eolus för närvarande uppför i Sundsvalls kommun. Jenåsen omfattar 23
vindkraftverk med en effekt om 79 MW. De investeringar som gjorts i elnätet med
bland annat ny stamnätsstation i Nysäter för att ansluta Jenåsen har varit en
förutsättning för att kunna ansluta även Kråktorpet och Nylandsbergen till
elnätet. 


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500
av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 18 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 40 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 6 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America