Hoppa till innehållet

Eolus tecknar avtal med Veidekke om entreprenadarbeten för Kråktorpet och Nylandsbergen

Eolus Vind AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Eolus tecknar avtal med Veidekke om entreprenadarbeten för Kråktorpet och
Nylandsbergen

Hässleholm, 2018-01-05 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eolus har tecknat avtal med Veidekke rörande entreprenadarbeten för
vindparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen. Avtalet är en totalentreprenad för
vindparkerna omfattande sammanlagt 232 MW. 

Den 23 december 2017 offentliggjorde Eolus genom pressmeddelande att
vindparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen omfattande 232 MW sålts till Aquila
Capital. Eolus har även tecknat turbinleveransavtal med Vestas avseende
vindkraftverk till de båda vindparkerna. 

Eolus har nu tecknat ett totalentreprenadavtal med Veidekke innefattande
byggnation av vägar, kranplatser, internt el- och fibernät samt fundament för
Kråktorpet och Nylandsbergen. Byggstart sker i januari 2018 och
entreprenadarbetena beräknas vara färdiga i april 2019. 

Både Kråktorpet och Nylandsbergen ligger i närheten av vindpark Jenåsen som
Eolus för närvarande uppför i Sundsvalls kommun. Jenåsen omfattar 23
vindkraftverk med en effekt om 79 MW. Även i denna vindpark ansvarar Veidekke
för entreprenadarbetena vilka beräknas vara slutförda i februari 2018. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500
av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 18 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 40 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 6 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America