Hoppa till innehållet

Eolus tecknar avtal om elnätsanslutning för vindpark Jenåsen

Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Eolus tecknar avtal om elnätsanslutning för vindpark Jenåsen

Hässleholm, 2016-10-06 10:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus har tecknat avtal med E.ON Elnät om nätanslutning av vindpark Jenåsen
avseende 84 MW i Sundsvalls kommun. Avtalet omfattar även beslut om utbyggnad
av en stamnätsstation i Nysäter, vilket skapar kapacitet att ansluta flera
ytterligare vindparker i området. 

I december 2015 tecknade Eolus ett elhandelsavtal (PPA) med Google avseende
vindpark Jenåsen. Avtalet innebär att Google under tio år kommer att köpa all
el från vindparken för att försörja sitt datacenter i Finland med förnybar el. 

Eolus och E.ON Elnät har nu tecknat avtal om utbyggnad av elnätet i området och
om anslutning av vindkraftsparken. Inkoppling av vindpark Jenåsen på elnätet
beräknas kunna ske under våren 2018. 

Genom det anslutningsavtal som Eolus nu tecknat med E.ON Elnät installeras även
ytterligare överföringskapacitet vilket möjliggör utbyggnad av andra
vindkraftsprojekt. För Eolus del möjliggör utbyggnaden bland annat framtida
anslutning av de fullt tillståndsgivna projekten Kråktorpet och Nylandsbergen
om totalt drygt 200 MW. 


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 6
oktober 2016 kl. 10.15 CET. 


Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 38 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 89 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America