Hoppa till innehållet

Eolus tecknar ramavtal med Vestas om leverans av vindkraftverk omfattande 180 MW

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus tecknar ramavtal med Vestas om leverans av vindkraftverk omfattande 180 MW

Eolus Vind AB har tecknat ett ramavtal med Vestas Northern Europe AB avseende
leverans av vindkraftverk med en total effekt på 180 MW. Vestas skall leverera
vindkraftverken successivt under en treårsperiod. 

Hässleholm, 2011-07-05 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Avtalet avser leverans av verk av modellerna V90, V100 och V112. Ramavtalet ger
även Eolus en option att förvärva ytterligare vindkraftverk med en effekt på 40
MW under perioden. Ramavtalet ersätter det som tecknades mellan Eolus och
Vestas i april 2010. 

Gustaf Ekberg, VD Eolus Vind kommenterar avtalet: ”Vestas är en pålitlig
partner som förser oss med vindkraftverk av hög kvalitet. De modeller som
Vestas erbjuder är väl lämpade för förhållandena i våra kommande projekt. Eolus
är inne i en fas av kraftig tillväxt. Under nästa verksamhetsår kommer vi att
etablera omkring 90 vindkraftverk. Genom detta avtal och avtal med andra
leverantörer har vi säkerställt tillgång till verk för en stor del av vår
expansion de närmaste åren.” 

"Vi är mycket glada över att tillkännage tecknadet av ett nytt ramavtal och
över vårt långvariga och långsiktiga partnerskap med Eolus Vind AB" säger
Krister Poole Jönsson, Vice President Sales Norden och Baltikum. För ytterligare information kontakta;

VD Gustaf Ekberg, tel 0705 - 54 00 46, e-post gustaf.ekberg@eolusvind.com
vice VD Per Witalisson, tel 0702 - 65 16 15, e-post per.witalisson@eolusvind.comInformationen är sådan som Eolus Vind AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2011 kl 08.30. Kort om Eolus

Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller
högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och
aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av cirka
300 vindkraftverk av de ca 1 800 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande 28 vindkraftverk med en installerad effekt på 36
MW och en beräknad årlig produktion på ca 86 GWh miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2009/2010 uppgick till 1 409 Mkr med ett
resultat efter finansiella poster på 130 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på
2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 150 verk med en effekt på ca 300 MW kunna
etableras under innevarande och nästkommande räkenskapsår. 

Eolus Vind AB har ca 2 900 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America