Hoppa till innehållet

Eolus utökar ledningsgruppen

Hässleholm den 29 augusti 2022

Från 1 september 2022 utökar Eolus ledningsgruppen med Magnus Axelsson, operativ chef, Michiel Messing, chef Delivery & Construction, och Heléne Sebrén, HR-chef.

Eolus koncernledning består därmed av

 • Per Witalisson, VD
 • Magnus Axelsson, operativ chef och vice VD
 • Catharina Persson, CFO
 • Heléne Sebrén, HR-chef
 • Karin Wittsell Heydl, chef kommunikation, hållbarhet och IT
 • Karl Olsson, bolagsjurist
 • Michiel Messing, chef Delivery & Construction

Som tidigare kommunicerats tillträder Magnus Axelsson som ny operativ chef den 1 september. Heléne Sebrén har varit HR-chef på Eolus sedan 2020 och Michiel Messing började som chef för Delivery & Construction 2021.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 0702-65 16 15
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761-16 71 99

Om Eolus
Sedan starten för trettio år sedan har Eolus vuxit till en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi. Idag utvecklar, etablerar och förvaltar vi förnybara energiprojekt inom vindkraft på land och till havs, solkraft och energilagring. Eolus erbjuder investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, USA, Polen och Baltikum. Med kompetenta och engagerade medarbetare rör vi oss framåt i snabb takt och driver omställningen till förnybar elproduktion. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 322 MW åt kunder, varav 914 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.                                 www.eolusvind.com

 

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America