Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB har tecknat avtal med Vestas om leverans av 22 vindkraftverk till vindpark Tolvmanstegen i Strömstad

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus Vind AB har tecknat avtal med Vestas om leverans av 22 vindkraftverk till
vindpark Tolvmanstegen i Strömstad

Eolus och Vestas har tecknat avtal om leverans av 22 vindkraftverk av modell
Vestas V90 2,0 MW till vindpark Tolvmanstegen i Strömstad kommun med
leveransstart i september 2011. Anläggningsarbetena för etableringen har
påbörjats. 

Hässleholm, 2011-03-29 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

På Tolvmanstegen i Strömstad kommun etablerar Eolus sin största vindkraftspark
hittills. Anläggningsarbetena har påbörjats. Eolus har tecknat avtal med Vestas
om leverans av 22 vindkraftverk av modell V90 2,0 MW med 105 meters navhöjd.
Avtalet innefattar även ett femårigt serviceavtal. Leveransstart för
vindkraftverken är planerad till september 2011. Vindkraftsparken kommer att ha
en total effekt på 44 MW med en beräknad årlig elproduktion på 117 GWh. 

”Upphandling av vindkraftverk har skett efter utvärdering av anbud från de
största aktörerna på marknaden. Vestas är en pålitlig partner som förser oss
med vindkraftverk av hög kvalitet som är väl lämpade för förhållandena på
Tolvmanstegen” säger Gustaf Ekberg, VD Eolus Vind AB. 

”Eolus och Vestas har varit affärspartners i över 20 år och har tillsammans
drivit vindkraftsutvecklingen framåt i Sverige. På Vestas är vi måna om
dialogen med våra kunder och är därför väldigt glada över den tillit och det
förtroende som Eolus återigen visar oss. Tolvmanstegen blir vårt största
projekt tillsammans så här långt” säger Krister Poole Jönsson Vice President
Sales Vestas Norden och Baltikum. För ytterligare information kontakta;

vice VD Per Witalisson, tel 0451 - 491 52, mobil 0702 - 65 16 15, e-post
per.witalisson@eolusvind.com Informationen är sådan som Eolus Vind AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2011 kl 08.30. Kort om Eolus

Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller
högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och
aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av cirka
280 vindkraftverk av de ca 1 700 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande 28 vindkraftverk med en installerad effekt på 36
MW och en beräknad årlig produktion på ca 86 GWh miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2009/2010 uppgick till 1 409 Mkr med ett
resultat efter finansiella poster på 130 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på
2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 150 verk med en effekt på ca 300 MW kunna
etableras under innevarande och nästkommande räkenskapsår. 

Eolus Vind AB har ca 2 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America