Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2009 – augusti 2010

Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2009 -
augusti 2010Hässleholm, 2010-12-17 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Eolus Vind AB (publ)
offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009 - 31
augusti 2010. Årsredovisningen finns nu tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida
www.eolusvind.com. Årsredovisningen kommer att distribueras i tryckt form till
samtliga aktieägare senast under vecka 52 tillsammans med kallelse till
årsstämma. Årsredovisningen kan då även beställas direkt från Eolus på e-post:
info@eolusvind.comeller på telefon 0451 - 491 50. 

Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 29 januari 2011. I
anslutning till årsstämman kommer Eolus att anordna ett vindkraftseminarium. Frågor angående årsredovisningen besvaras av vice VD Per Witalisson, tel 0451 -
491 52 eller mobil 0702 - 65 16 15. 

Kort om Eolus

Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller
högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och
aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av ca 270
vindkraftverk av de ca 1 600 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande 28 vindkraftverk med en installerad effekt på 36 MW
och en beräknad årlig produktion på ca 86 GWh miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2009/2010 uppgick till 1 409 Mkr med ett
resultat efter finansiella poster på 130 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på
2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 150 verk med en effekt på ca 300 MW kunna
etableras under innevarande och efterföljande räkenskapsår. 

Eolus har för närvarande 45 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm,
bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun, Motala och
Sundsvall. 

Eolus Vind AB har ca 2 400 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America