Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2010 – augusti 2011

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2010 –
augusti 2011

Hässleholm, 2011-12-09 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus Vind AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1
september 2010 – 31 augusti 2011. 

Årsredovisningen finns nu tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida
www.eolusvind.com. Årsredovisningen kommer att distribueras i tryckt form till
samtliga aktieägare senast under vecka 52 tillsammans med kallelse till
årsstämma. Årsredovisningen kan då även beställas direkt från Eolus på e-post:
info@eolusvind.com eller på telefon 0451 – 491 50. 

Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 28 januari 2012. I
anslutning till årsstämman kommer Eolus att anordna ett vindkraftsseminarium. För ytterligare information kontakta:
Gustaf Ekberg, VD, telefon 0705 – 54 00 46
Per Witalisson, vice VD, telefon 0702 – 65 16 15Kort om Eolus

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av omkring 330 av de cirka 2 000 som idag finns i Sverige.
Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 36 vindkraftverk med en
installerad effekt på 46 MW och en beräknad årlig produktion på ca 112 GWh
miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer
information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America