Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB Pressmeddelande VindIn AB förvärvar 10 procent av Blekinge Offshore AB

Blekinge Offshore AB kommer imorgon den 6 december att lämna in en ansökan om
miljötillstånd för Sveriges största havsbaserade vindkraftsprojekt. Samma dag
kommer basindustrins vindkraftsbolag VindIn AB att underteckna avtal med Eolus
Vind AB och Vingkraft AB om att förvärva 10 procent av aktierna i Blekinge
Offshore AB. Härmed inbjudes till presskonferens måndagen den 6 december
klockan 11.30 i MMG Marines lokaler i Södra hamnen i Nogersund, Sölvesborg. 


Genom bolaget Blekinge Offshore AB bedriver Eolus Vind AB (publ) och Vingkraft
AB, projektering och utveckling av Sverige största och ett av världens största
havsbaserade vindkraftsprojekt Blekinge Offshore, beläget i Hanöbukten utanför
Blekinges kust. 

VindIn AB, Eolus Vind AB och Vingkraft AB kommer imorgon den 6 december att
ingå avtal, varigenom VindIn förvärvar totalt 10 procent av aktierna i Blekinge
Offshore AB från de nuvarande ägarna Eolus Vind och Vingkraft. Avtalet
innehåller även en option för VindIn att förvärva ytterligare 10 procent av
aktierna. 

- Vi ser VindIns engagemang i projektet som en tydlig signal på att vi är på
väg att realisera Sveriges bästa havsbaserade vindkraftsprojekt, säger Anders
Nilsson, Vingkraft AB. 

- För att realisera projekt av den här storleken krävs en mängd olika
kompetenser. Vi är mycket glada att nu få den elintensiva svenska basindustrins
vindkraftsbolag till samarbetspartner, säger Gustaf Ekberg, VD Eolus Vind AB. 

Projektområdet har valts med hänsyn till goda vindförutsättningar, rimliga
djup, få motstående intressen och mycket goda möjligheter till elanslutning.
Fullt utbyggd skulle elproduktionen från projektet kunna uppgå till cirka 8 TWh
per år, vilket kan jämföras med att Sveriges befintliga vindkraftverk beräknas
producera drygt 3 TWh 2010. 

- Projektets storlek och belägenhet i södra Sverige med mycket goda
anslutningsmöjligheter till befintligt elnät gör att detta projekt stämmer väl
överens med vårt uppdrag att förse våra ägare med förnybar elproduktion, säger
Anders Lyberg, VD Vindin AB. 

Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken inlämnas till Miljödomstolen i Växjö
imorgon den 6 december 2010. Berörda kommuner, Sjöfartsverket och Karlshamns
hamn har i samrådsfasen ställt sig positiva till projektet. Försvarsmakten har
varit negativ till etableringen i sina initiala yttranden. 

- Genom inlämnandet av tillståndsansökan passeras nu en milstolpe i projektets
utveckling, säger Anders Nilsson, Vingkraft AB. 

Läs mer om projektet Blekinge Offshore på www.blekingeoffshore.se


Presskonferens kommer att hållas i Nogersund måndagen den 6 december kl 11.30.
Adress: 
MMG Marine
Södra Hamnen, Nogersund
294 95 SÖLVESBORG


För ytterligare information, kontakta: 
Anders Lyberg, VD, VindIn AB,	    Tel: 08 - 625 68 57
Gustaf Ekberg, VD, Eolus Vind AB, 	Tel: 0705 - 54 00 46
Anders Nilsson, Vingkraft AB, 	    Tel: 0733 - 27 77 96


VindIn AB är ett vindkraftsbolag med ett flertal energiintensiva bolag i
Sverige från bland annat gruv-, stål-, pappersmasse- och kemiindustrin som
delägare ( Akzo Nobel, AGA, Billerud, Boliden, Cementa, Holmen, Korsnäs, LKAB,
Preem och Stora Enso.) Tillsammans förbrukar bolagen cirka 20 TWh el per år.
VindIn har som uppgift att identifiera projekt med stor vindkraftspotential
samt att vara med i utveckling, anläggande och driften av dessa projekt i syfte
att leverera elkraft till ägarföretagen. Samtliga delägare i Vindin är även
delägare i BasEl AB. Mer information finns på www.vindin.se. 

Eolus Vind AB (publ) är en av Sveriges ledande projektörer av
vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar
vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god
totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Eolus har medverkat vid
etableringen av ca 260 vindkraftverk. Eoluskoncernens egna vindkraftverk
producerar ca 81 GWh miljövänlig el. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First
North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information
om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com 

Vingkraft AB är ett Sölvesborgbaserat företag med fem års erfarenhet inom
vindkraftsbranschen. Bolaget har en stark lokal förankring i Blekinge och
företagets inriktning är att initiera och förverkliga vindkraftparker, främst i
Blekinge och på Öland. 2008 tog bolaget initiativet till projektet Blekinge
Offshore.

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America