Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB (publ) ansöker om listning på First North Premier

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus Vind AB (publ) ansöker om listning på First North Premier

Hässleholm, 2014-04-29 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Styrelsen för Eolus Vind har beslutat att ansöka om att bolagets aktier ska tas
upp till handel på NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad. Som ett led i processen
att förbereda bolaget för en börsintroduktion ansöker Bolaget nu om listning av
aktierna på First North Premier. 

Bolag anslutna till First North Premier måste tillämpa redovisning enligt IFRS
och har striktare krav på informationsgivning än bolag anslutna till First
Norths ordinarie segment. Bolaget planerar för att första dag för handel för
Eolus Vind AB på First North Premier blir den 5 maj 2014. Eolus aktie handlas
som tidigare under kodnamnet EOLU B. Erik Penser Bankaktiebolag fortsätter att
agera som Certified Adviser för bolaget. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 430
av de cirka 2 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 62 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 152 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America