Hoppa till innehållet

Eolus Vind: EP Access – Hög potential i både verksamhet och värdering

Efter den låga projekteringsaktiviteten under H2 2014/2015 ser vi nu aktiviteten öka igen med 17 verk under uppförande för leverans under 2015/2016. Avyttringen av omkring 15 verk från den egna portföljen, i kombination med fortsatt svaga kraft- och certifikatpriser, tynger dock vår prognos, och förra årets ROE i linje med målet på 10% väntas backa till 7-8% de kommande åren. Men med en attraktiv värdering av både tillgångarna, under 0,8x 2014/2015, och vinsterna, under 9x 2016/2017, i kombination med det nyliga beslutet om en skärpning och ambitionshöjning i certifikatsystemet, ser vi en hög potential i både verksamheten och värderingen, till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: http://epaccess.penser.se/?p=5520
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America