Hoppa till innehållet

Eolus Vind Norge AS inleder samarbete med Statskog SF

Eolus Vind Norge AS har tecknat avtal med Statskog SF rörande utvärdering av förutsättningarna att etablera vindkraftparker på utvalda Statskogsfastigheter.

Utvärderingen ger i förlängning Eolus Vind möjligheten att avtala om anläggningsarrende för de områden som Statskog SF och bolaget finner intressanta. Statskog SF är Norges största markägare, och äger ungefär 20% av Norges mark. Kontaktperson hos Statskog SF är Sven-Terje Solum.

-Det är mycket entusiasmerande att vi fått det här förtroendet av Statskog och avtalet är en viktig del för vårt fortsatta arbete med att utveckla vår internationella projektportfölj, säger projektledaren Gustav Grumert.

Eolus Vind Norge AS inngår vindkraftsamarbeid med Statskog SF
Eolus Vind Norge AS har undertegnet en avtale med Statskog SF om å etablere vindparker på utvalgte områder på Statskog sine eiendommer.

Avtalen vil gi Eolus vind Norge AS muligheter til å tegne leieavtaler på de eiendommer som Statskog SF og Eolus vind Norge As finner interessante for utvikling av vindkraftprosjekter. Statskog SF er Norges største grunneier, og eier ca. 20 % av Norges grunn. Kontaktperson i Statskog SF er Sven Terje Solum.

-Vi er svær fornøyd med at vi har fått denne tilliten av Statskog SF, og ser på avtalen som en viktig del for vårt arbeide med å utvikle vår internasjonale prosjektportefølje sier prosjektleder Gustav Grumert.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America