Hoppa till innehållet

Eolus Vind och EGL Sverige inleder samarbete kring elhandel

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus Vind och EGL Sverige inleder samarbete kring elhandel

Hässleholm och Malmö, 2012-05-14 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus Vind AB och EGL Sverige har ingått ett samarbete kring
portföljförvaltning och handel för vindkraftproduktion. 

EGL Sverige kommer att bistå med rådgivning kring marknaderna för el och
elcertifikat, samt fungera som stöd i Eolus riskhantering och prissäkring av
koncernens intäkter från elproduktion. Därtill erbjuder EGL Sverige
prissäkringsprodukter som ger Eolus bättre möjligheter att balansera risker och
möjligheter. 

-För Eolus är det avgörande att få tillgång till analyser och bred kunskap
kring el- och elcertifikatsmarknaderna. Genom samarbetet med EGL lägger
bolaghet grunden för en fortsatt lönsam utveckling. I dialogen med banker och
aktieägare är hanteringen av de framtida intäkterna avgörande för att
säkerställa finansiering av nya projekt. Därför kan våra kunder också dra nytta
av samarbetet med EGL Sverige säger Per Witalisson, vice vd Eolus Vind. 

-Det är mycket glädjande att Eolus väljer att samarbeta med EGL Sverige säger
Thomas Nilsson, Key Account Manager vid EGL Sverige. Vi upplever att vår
erfarenhet av portföljförvaltning och riskhantering är en viktig del i Eolus
val av handelspartner. I dagens marknadsläge är riskhanteringen extra viktig. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, Eolus Vind AB, vice vd, tel 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, Eolus Vind AB, kommunikationschef, tel 010-199 88 10
Tomas Sjöberg, EGL Sverige AB, vd, tel 040-10 77 72Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av mer än 350 av de cirka 
2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för
närvarande 35 vindkraftverk med en installerad effekt på 44 MW och en beräknad
årlig produktion på ca 107 GWh miljövänlig el.Eolus vind AB har cirka 3 300
aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser
Bankaktiebolag som certified adviser.  För mer information om Eolus, besök
gärna www.eolusvind.com 


Kort om EGL
EGL Sverige, ett dotterbolag till EGL Nordic sedan 2005, bildades 1992 och är
en av de ledande aktörerna i Norden kring elhandel med strukturerade produkter
och portföljförvaltningstjänster. Bolaget är specialiserat på tjänster och
produkter anpassade till vindkraftproducenter, elhandelsbolag och
energiintensiva industrier. EGL är helägt av den schweiziska energikoncernen
AXPO. EGL har verksamhet inom handel med el, gas och andra energirelaterade
produkter. Utöver huvudkontoret, som ligger i Dietikon, Schweiz, har EGL
dotterbolag i drygt 20 europeiska länder. www.egl.eu

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America