Hoppa till innehållet

Eolus Vind säljer sex vindkraftverk till Wallenstam

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus Vind säljer sex vindkraftverk till Wallenstam

Hässleholm, 2012-06-29 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eolus Vind AB har tecknat kontrakt på försäljning av sex stycken vindkraftverk
till Wallenstam AB. Det rör sig om två parker med tre verk vardera i Skara
kommun, Karstorp och Kilagården. 

Samtliga sålda verk är Vestas V90 2.0 MW med navhöjd 105 meter och dessa är
tagna i drift under våren. De sålda verken kommer att resultatavräknas under
räkenskapsårets fjärde kvartal (räkenskapsår 1 september till 31 augusti). 
-Detta är en viktig affär för Eolus och är en av de enskilt största i bolagets
historia. Vi är glada att kunna bidra till den vindkraftsportfölj som
Wallenstam bygger upp och som ger fler människor möjlighet att köpa grön
miljövänlig el säger Gustaf Ekberg, vd för Eolus Vind AB. 

I uppgörelsen finns också att Eolus förvärvar sex stycken pågående
vindkraftsprojekt av Wallenstam. 
-Genom förvärvet av projekt från Wallenstam ges på flera platser möjlighet att
samordna redan pågående Eolusprojekt. Detta skapar ett mervärde i projekten
samt ger skalfördelar vid etablering säger Gustaf Ekberg. 

Sammantaget under räkenskapsåret 2011/2012 räknar Eolus med att uppföra
sammanlagt 90 vindkraftverk i Sverige. 

För ytterligare information kontakta:
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av omkring 370 av de cirka 
2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för
närvarande 35 vindkraftverk med en installerad effekt på 44 MW och en beräknad
årlig produktion på ca 107 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America