Hoppa till innehållet

EP Access: Eolus Vind – Ljusa utsikter trots mellanår

Trots samlade projekteringsintäkter på väl över 600 SEKm under det rapporterade Q2 och innevarande Q3, så väntas 2015/2016 blir något av ett mellanår för resultaträkningen. Däremot kommer balansräkningen gynnas desto mer av en fortsatt försäljning av anläggningstillgångar, där nettokassan redan idag motsvarar nästan 40% av marknadsvärdet. Det minskar känsligheten mot den temporära svagheten i värderingsmultiplarna. Med goda utsikter för en stabil och ökande utdelning, som vid utdelningen i januari motsvarade en direktavkastning på 7%, en återhämtning för både totalintäkten för vindkraftsproduktion och för efterfrågan på bolagets verk, så ser vi sammantaget en fortsatt hög potential i aktien, till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: http://epaccess.penser.se/analys/ljusa-utsikter-trots-mellanar/
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America