Hoppa till innehållet

EP Access: Eolus Vind – Mellanår innan potentiell ny homerun med Google

Den låga projekteringsaktiviteten under H2 2014/2015 hängde kvar in i första kvartalets siffror, men med 23 verk under uppförande räknar vi nu med projekteringsintäkter på runt 600 SEKm det kommande halvåret. Dessutom ger det nya Googleavtalet utrymme för en ny potentiell extrautdelning, möjligen större än förra årets kvartsmiljard, även om det kommer ta några år. Trots att helåret blir något av ett mellanår så noterar vi en fortsatt attraktiv värdering på P/E 11x 2016/2017 och 0,8x eget kapital, en stark balansräkning, och en kvot- och ambitionshöjning i certifikatsystemet, vilket gör att vi ser en fortsatt hög potential i både verksamheten och värderingen, till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: http://epaccess.penser.se/analys/mellanar-innan-potentiell-ny-homerun-med-google/
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America