Hoppa till innehållet

Förändring av antalet aktier och röster samt aktiekapital i Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB
Förändringar i aktiekapital och röster 

Förändring av antalet aktier och röster samt aktiekapital i Eolus Vind AB (publ)

Hässleholm, 2011-09-29 10:53 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Enligt beslut på extra bolagsstämma den 31 augusti 2011 har Eolus aktiekapital
ökats med 
2 264 000 kronor genom utgivande av 2 264 000 aktier av serie B. De
nyemitterade aktierna har i enlighet med bolagsstämmans beslut använts som
likvid vid förvärv av samtliga aktier i Svenska Vindbolaget AB. Ökningen av
aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket. 

Efter registreringen uppgår aktiekapitalet i Eolus Vind AB till 24 907 000
kronor, fördelat på 24 907 000 aktier. Av totalt utgivna aktier utgör 1 285 625
A-aktier och 23 621 375 B-aktier. En aktie av serie A har 1 röst och en aktie
av serie B har 0,1 röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår efter
registreringen således till 3 647 762,5. 



Eolus Vind AB (publ)



För ytterligare information kontakta;

Gustaf Ekberg, VD, telefon 0705 - 54 00 46

Per Witalisson, Vice VD, telefon 0702 - 65 16 15





Kort om Eolus
Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller
högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och
aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av fler än
300 vindkraftverk av de ca 1 800 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande 33 vindkraftverk med en installerad effekt på 40
MW och en beräknad årlig produktion på ca 95 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har ca 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America