Hoppa till innehållet

Förutsättningarna för fortsatt utbyggnad fastställda

De svenska och norska regeringarna har idag meddelat att de är ense om hanteringen av den svenska förlängningen av elcertifikatsystemet med 18 TWh enligt den energiöverenskommelse som regeringen slöt med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i juni 2016. Den svenska regeringen har också presenterat en proposition som behandlar dessa frågor. Sammantaget har förutsättningarna för den fortsatta utbyggnaden klarnat vilket Eolus anser vara positivt och välkommet.

Viktiga punkter:

 • Det nya svenska målet om 18 TWh inkluderas i det befintliga systemet.
 • Projekt i Norge kan byggas och tas i drift till och med slutet av 2021 för att tilldelas elcertifikat till 2035.
 • Den nya kvotkurvan för 18 TWh blir linjär under åren 2022 till 2030.
 • Sverige ska introducera en stoppmekanism för måluppfyllelse 2030 som säkerställer att systemet inte blir överfyllt. Stoppmekanismen ska vara på plats 2020.
 • Sverige kommer att göra kvotjusteringar från och med 2018 för att hantera den ingående balansen tidigare än vad som aviserats innan. Det leder till ökad efterfrågan på certifikat från och med 2018.
 • Tekniska justeringar i systemet ska hanteras av Energimyndigheten och inte av regering/riksdag. Det ger möjligheter till snabbare justeringar av obalanser.

För den som vill läsa mer finns ytterligare information på följande länkar:

Svenska regeringens pressmeddelande.

Norska regeringens pressmeddelande.

Den svenska regeringens proposition.

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America