Hoppa till innehållet

Halva vindkraftsparken Tolvmanstegen etablerad

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Halva vindkraftsparken Tolvmanstegen etablerad

Hässleholm, 2011-11-17 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Idag reses det elfte av 22 planerade verk i vindkraftsparken Tolvmanstegen i
Strömstad. Sedan slutet av september har Eolus Vind hållit ett högt tempo och
rest 1,5-2 verk i veckan. Projektet ligger därmed i fas tidsmässigt och Eolus
räknar med att resultatavräkna fyra av de elva verken under räkenskapsårets
första kvartal. 

Eolus Vind har nu rest hälften av de 22 planerade verken i vindkraftsparken
Tolvmanstegen i Strömstads kommun. Anläggningsarbetena startade i början av
december förra året och redan nu har 11 verk rests. Det innebär att projektet
ligger i fas med tidsplanen. 

- Etableringen har gått mycket snabbt och smidigt. Korta transportsträckor, väl
genomförda entreprenader avseende vägar och fundament, samt effektivt planerade
och genomförda leveranser från Vestas har varit nyckelfaktorer, säger Gustaf
Ekberg, VD Eolus Vind. 

I och med att övertagandebesiktning inleds vecka 48 räknar vi med att kunna
resultatavräkna fyra av de elva verken under räkenskapsårets första kvartal som
avslutas den 30 november. Det innebär att Eolus även ligger i fas när det
gäller antal projekterade verk. Men det är stora skillnader mellan kvartalen
och den ekonomiska avräkningen kommer alltid att variera kvartalsvis. 

- Vi har sagt att vi ska bygga drygt 90 verk innevarande räkenskapsår. Det
innebär att vi måste bli mer effektiva. Samtidigt kommer konkurrensen inom
branschen att hårdna vilket ställer krav på lägre kostnader. Tolvmanstegen är
ett bra exempel på hur vi har lyckats både öka tempot och sänka kostnaderna. Vi
har sedan i slutet av september rest 1,5-2 verk i veckan i parken, säger Gustaf
Ekberg. 

Efter vintern fortsätter etableringen med resterande elva verk med start i mars
2012. Vindkraftsparken Tolvmanstegen är en av de största i södra Sverige och
beräknas stå klar i maj 2012. Parken kommer att ha en total effekt på 44 MW med
en beräknad årlig elproduktion på 123 GWh. Eolus kommer att behålla ett av
verken, medan resterande verk har sålts som nyckelfärdiga verk till externa
kunder. För ytterligare information kontakta;

Gustaf Ekberg, VD, telefon 0705 - 54 00 46Kort om Eolus
Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller
högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och
aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av fler än
300 av de cirka 1 800 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande 33 vindkraftverk med en installerad effekt på 40 MW
och en beräknad årlig produktion på ca 95 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America