Hoppa till innehållet

Idag fattade riksdagen beslut om tekniska justeringar samt en ambitionshöjning i elcertifikatsystemet

Idag fattade riksdagen beslut om tekniska justeringar samt en ambitionshöjning i elcertifikatsystemet. Beslutet är positivt för möjligheterna att fortsätta utbyggnaden av förnybar elproduktion. Branschorganisationen Svensk Vindenergi har lämnat följande kommentar kring beslutet.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America