Hoppa till innehållet

Kommuniké från årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 28 januari 2012 i Hässleholm

Eolus Vind AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 28 januari 2012 i Hässleholm

Hässleholm, 2012-01-28 20:24 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 28 januari 2012 fastställdes
moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret
2010/2011. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning skall ske med
1,00 kronor per aktie. Onsdagen den 1 februari 2012 fastställdes som
avstämningsdag för utdelningen. 

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag öka antalet
styrelseledamöter från sju till åtta. 

Fredrik Daveby, Natsue Ellesson, Sigrun Hjelmqvist, Bengt Johansson, Bengt
Simmingsköld, Hans-Göran Stennert samt Ingvar Svantesson omvaldes till
styrelseledamöter. Thord Johansson nyvaldes som styrelseledamot. 

Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande.

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i
kallelsen. 

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2013 års stämma
enligt tidigare tillämpad modell. 

I anslutning till årsstämman anordnades ett vindkraftseminarium med temat
”Hållbar Framtid” med över 300 deltagare. Styrelsen

Eolus Vind AB (publ)För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, Vice VD, telefon 0702 – 65 16 15Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av omkring 330 av de cirka 
2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för
närvarande 35 vindkraftverk med en installerad effekt på 44 MW och en beräknad
årlig produktion på ca 107 GWh miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka 3 100
aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser
Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information om Eolus, besök gärna
www.eolusvind.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America