Hoppa till innehållet

Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 25 januari 2014 i Hässleholm

Eolus Vind AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 25 januari 2014 i
Hässleholm

Hässleholm, 2014-01-25 17:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 25 januari 2014 fastställdes
moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret
2012/2013. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning skall ske med
1,50 kronor per aktie. Onsdagen den 29 januari 2014 fastställdes som
avstämningsdag för utdelningen. 

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag fastställa antalet
styrelseledamöter till sju stycken. 

Jan Bengtsson, Fredrik Daveby, Niclas Eriksson, Sigrun Hjelmqvist, Bengt
Simmingsköld, Hans-Göran Stennert samt Tord Johansson omvaldes samtliga till
styrelseledamöter. 

Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande.

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i
kallelsen. 

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2015 års stämma
enligt tidigare tillämpad modell. 

I anslutning till årsstämman anordnades ett vindkraftsseminarium med temat
”Vägen till framtiden” med cirka 320 deltagare. 

Styrelsen
Eolus Vind AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 420
av de cirka 2 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande 47 vindkraftverk med en installerad effekt på 64
MW och en beräknad årlig produktion på ca 158 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America