Hoppa till innehållet

Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 27 januari 2018

Eolus Vind AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 27 januari 2018

Hässleholm, 2018-01-27 17:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 27 januari 2018 fastställdes
moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret
2016/2017. 

Styrelseledamöterna samt VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under
räkenskapsåret 2016/2017. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning skall ske med
1,50 kronor per aktie. Tisdagen den 30 januari 2018 fastställdes som
avstämningsdag för utdelningen. 

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag att fastställa
antalet styrelseledamöter till sex stycken. 

Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmqvist, Hans Johansson Hans Linnarson, Bodil Rosvall
Jönsson samt Hans-Göran Stennert omvaldes till styrelseledamöter. 

Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställdes.

Registrerade revisionsbolaget Pricewaterhouse Coopers AB omvaldes till revisor
med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor. 

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i
kallelsen. 

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2019 års stämma
enligt tidigare tillämpad modell. 

I anslutning till årsstämman anordnades ett vindkraftsseminarium med temat
”Energirevolutionen är här” med cirka 350 deltagare. 

Styrelsen
Eolus Vind AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 27
januari 2018 kl. 17.00 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500
av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar
Eolus driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning. Eolus äger
för närvarande en installerad effekt om 17 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 37 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 6 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America