Hoppa till innehållet

Marcus Landelin lämnar sitt uppdrag som Operativ chef

Hässleholm den 2 februari 2022

Marcus Landelin, Operativ chef och vice VD, har beslutat att lämna Eolus för att bedriva verksamhet genom bolaget NIMA Energy AB.

Marcus lämnar Eolus i slutet av april 2022 och en rekryteringsprocess för att hitta hans efterträdare pågår.

Marcus har varit anställd på Eolus som vice VD och Operativ chef sedan december 2015, samt medlem i koncernens ledningsgrupp.

-Med stor drivkraft och engagemang har Marcus under sin tid hos Eolus haft stor betydelse för såväl vår strategiska inriktning, våra affärer och den dagliga verksamheten. Jag vill redan nu tacka Marcus för hans insatser för Eolus, det goda samarbetet och önska honom lycka till med sin verksamhet, säger Eolus VD Per Witalisson.

-Efter drygt sex år på Eolus är det dags för mig att gå vidare inom förnybart för att bedriva egna verksamheter. Under dessa år har vi genomfört en rad innovativa affärer, utvecklat projektportföljen och diversifierat verksamheten till nya tekniker och marknader parallellt med att teamet vuxit med starka resurser och ledare inom de operativa funktionerna. Framåt har Eolus en spännande resa och det har varit ett nöje att med Per leda och bidra till bolagets framgångar tillsammans med våra kompetenta och engagerade medarbetare, säger Marcus Landelin

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 2 februari 2022 kl. 14.00 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 330 MW åt kunder varav 921 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 34 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America