Hoppa till innehållet

Minskat antal aktier i Eolus Vind AB

Eolus Vind AB
Förändringar i aktiekapital och röster 

Minskat antal aktier i Eolus Vind AB

Hässleholm, 2015-07-31 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Vid den extra bolagsstämma som hölls den 2 juni 2015 beslutade om
värdeöverföring till aktieägarna genom ett automatiskt inlösenförfarande.
Inlösenförfarandet innefattade en uppdelning av bolagets aktier, så kallad
aktiesplit, med innebörd att en (1) befintlig aktie i bolaget delades i två (2)
aktier. Till följd av aktiespliten ökade antalet aktier i Eolus tillfälligt med
24 907 000 aktier till sammanlagt 49 814 000 aktier varav 2 751 250 var
A-aktier och 47 242 750 var B-aktier. 

De nya aktierna (de så kallade inlösenaktierna) har därefter lösts in inom
ramen för det pågående förfarandet. Antalet aktier har alltså minskat med 24
907 000 aktier (varav 1 285 625 A-aktier och 23 621 375 B-aktier) och 3 647
762,5 röster, varefter antalet aktier i Eolus nu, efter inlösenförfarandet,
uppgår till 24 907 000, det vill säga samma antal som före aktiespliten. Av
dessa utgör 1 285 625 A-aktier med en (1) röst per aktie och 23 621 375 utgör
B-aktier med en tiondels (1/10) röst per aktie. 


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31
juli 2015 kl. 08.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 61 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 151 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 900 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America