Hoppa till innehållet

Nordex levererar vindkraftverk till Øyfjellet

Hässleholm den 24 mars 2020

Øyfjellet Wind AS har tecknat avtal med Nordex Group avseende leverans av 72 Nordex N149 5,x MW vindkraftverk till  projekt Øyfjellet omfattande 400 MW i Vefsn kommun i Norge.

Vindpark Øyfjellet har utvecklats av Eolus och ägs av en tysk investerare. Under 2019 ingick Eolus och investeraren överenskommelser avseende försäljningen av samtliga aktier i det projektbolag som äger alla rättigheter att utveckla, bygga och driva vindparken (offentliggjort via pressmeddelanden 12 juli 2019 och 20 december 2019). Parterna tecknade även ett uppdragsavtal enligt vilket Eolus kommer att hantera etableringen av vindparken. Eolus har också fått förtroendet att under 15 år driva parken åt köparen genom att leverera tekniska och administrativa tjänster för att säkerställa en optimal drift av anläggningen. Byggnationen av vindparken har påbörjats. När vindparken är färdigställd kommer den att förse Alcoa Norways produktionsanläggning i närliggande Mosjøen med ren och förnybar elektricitet genom ett femtonårigt elleveransavtal.

Turbinleveransavtalet med Nordex omfattar 72 vindkraftverk av modell N149 5,x MW med en navhöjd på 105 meter och en installerad effekt om 400 MW. Ett 20-åringt Premium service kontrakt med option på förlängning har också tecknats.

-Vi ser fram emot att samarbeta med Nordex i etablering och drift av ett av Europas mest intressanta vindkraftsprojekt. Nordex flexibla teknologi och erfarenhet från nordiskt klimat har varit avgörande faktorer i vår utvärdering för att hitta bästa lösningen för vårt 400 MW projekt. Tillsammans med Nordex och investeraren kommer vi att förse den lokala industrin och samhället med förnybar el i decennier säger Eolus VD Per Witalisson.
  
-Vi är mycket nöjda med att vår nya kund Eolus Vind och projektets ägare valt Nordex Group och då speciellt N149/5,x turbiner till ett så stort och prestigefyllt projekt som Øyfjellet. Øyfjellet kommer att bli ett projekt som står modell för omställningen av den europeiska energimarknaden med vår Delta4000 teknologi och kommer ännu en gång att visa hur landbaserad vindkraft kan leverera ren elektricitet nära kunderna på ett kostnadseffektivt sätt säger Patxi Landa, CSO hos Nordex Group.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 615 vindkraftverk med en effekt om över 1 200 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta nära 1 250 MW åt kunder varav cirka 690 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 21 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America