Hoppa till innehållet

Ökad koncession från 330 MW till 400 MW i Öyfjellet

Eolus Vind Norge AS fick i november 2016 slutgiltig koncession beslutad för Öyfjellet vindkraftpark av Norges Olje- og energidepartementet (OED). Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nu gett Eolus tillåtelse till ändring i koncessionen för Öyfjellet vindkraftpark. Koncessionen innefattar nu 400 MW inom det redan avgränsade planområdet, vilket innebär en ökning med 70 MW från tidigare 330 MW. Koncessionsändringen innefattar även ny placering av två transformatorstationer på planområdet istället för en transformatorstation vid Tverråga samt förlängning med ca 1,6 km av den 132 kV kraftledning som ska sträcka sig från Öyfjellet till Marka transformatorstation.

 

Här kan du läsa NVE:s fullständiga beslut.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America