Hoppa till innehållet

Positiva besked för 70 vindkraftverk med effekt om över 200 MW

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Positiva besked för 70 vindkraftverk med effekt om över 200 MW

Hässleholm, 2012-09-06 14:38 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Miljönämnden i Sundsvalls kommun har tillstyrkt två stora vindkraftsprojekt i
Sundsvalls kommun som utvecklats av Eolus Vinds dotterbolag Svenska
Vindbolaget. Det rör sig om 45 verk i Kråktorpet och 25 verk i Jenåsen med
sammanlagd effekt om över 200 MW. Slutligt avgörande fattas av länsstyrelsen i
Västernorrland. 

De aktuella projekten ligger i områden som Sundsvalls kommun pekat ut som
lämpliga för vindkraft. Efter miljönämndens positiva besked kommer ärendet att
behandlas i kommunstyrelsen innan länsstyrelsen fattar beslut om parkerna. 

-Att miljönämnden i Sundsvall ställer sig positiv till sammanlagt 70 verk i två
parker är ett avgörande steg mot en realiserbar anläggning. Eolus har utvecklat
en högklassig projektportfölj med parker i olika storlekar där Kråktorpet och
Jenåsen skulle innebära viktiga kompletteringar i segmentet stora parker säger
Hans-Christian Schulze, vice VD på Eolus. 

För ett par veckor sedan fick Eolus via Svenska Vindbolaget bygglov för
ytterligare fem vindkraftverk i projekt Orrvinberget strax utanför Sundsvall
stad. Projekt Orrvinbergets miljöanmälan godkändes även den på miljönämndens
sammanträde vilket gör att alla nödvändiga tillstånd nu är på plats för
projektet. 

För ytterligare information kontakta:
Hans-Christian Schulze, Vice VD, telefon 010-199 88 05
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10


Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av omkring 390 av de cirka 
2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för
närvarande 36 vindkraftverk med en installerad effekt på 46 MW och en beräknad
årlig produktion på ca 112 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America