Hoppa till innehållet

Sista turbinen i Öyfjellet monterad

Det startade som ett lokalt initiativ och för ungefär 10 år sedan tog Eolus över projektet. Denna vecka slutfördes montage av den 72: a turbinen i Öyfjellet vindpark. Projektet i Mosjöen återfinns i en utmanande miljö och har mött många utmaningar. Vindparken omfattar totalt 400 MW fördelat på 72 turbiner av modell Nordex N149 5,x MW.

Montage av sista turbinen i Öyfjellet slutförd.
Vindparken består av 72 turbiner av modell Nordex N149 5,x MW.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America