Hoppa till innehållet

Skiljedom avgjord – resultat före skatt påverkas positivt med 85 mkr i tredje kvartalet

Skiljedom har idag meddelats i en entreprenadstvist rörande vindkraftsparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen utanför Sundsvall. Domen innebär att Eolus rörelseresultat väntas påverkas positivt med 96 miljoner kronor i tredje kvartalet. Resultateffekten före skatt förväntas bli 85 miljoner kronor i tredje kvartalet. Kassaflödet kommer att påverkas negativt med cirka 28 miljoner kronor i fjärde kvartalet.

I januari 2018 erhöll den aktuella entreprenören uppdraget att projektera och utföra vägar och kranplatser samt elnät till vindkraftsparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen. Tvist inleddes under 2020 efter att parterna inte kunnat enats om ansvar för skador och förseningar i anledning av bristande vägar m.m. under tjällossning i samband med uppförandet av vindkraftsparkerna. Skiljedom meddelades idag den 16 oktober 2023.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America